Euskarazko ziklo formatiboek datorren ikasturterako irakaslerik ez

 

Inprimatu Imprime

Euskarazko ziklo formatiboek datorren ikasturterako irakaslerik ez/ Nuevos grados formativos en euskera sin profesorado para el comienzo de curso

Euskarazko ziklo formatiboek datorren ikasturterako irakaslerik ez

Irakaskuntza 2017/06/30 Hezkuntza Departamendua berriro onartezina den kudeaketa errepikatzen du, Nafarroako euskarazko Lanbide Heziketako zikloen ezarpenean hain zuzen ere.
Egun hauetan Hezkuntzan izandako irakasleen lan kontratuen esleipenetan, kudeaketa tamalgarria eta aurreikuspen eza agerikoak izan dira. Harriduraz ikusi dugu eskatutako titulazioa eta profila betetzen zuten irakasle askok nolatan ezin izan duten Lanbide Heziketako euskarazko ziklo berri hoietan lanposturik hartu eta aldi berean, nola plaza hauek bete gabe gelditzen ziren, abuztu eta iraileko esleipenetarako gelditzen direlarik.
Honen guztiaren ondorioz euskarazko ziklo berriek oraintxe bertan ez dute ez irakaslerik, ez programaziorik ez eta material didaktikorik ere gutxieneko kalitatez lana egin ahal izateko.

Etorkizun iluna aurrikusten dugu datorren ikasturte hasierarako: titulazio nahikorik duen irakasle falta edo, okerrena ez bada ere, berandu iritsiko den irakasleria. Ezezaguna duen ikastetxe batera iritsiko dena, irakatsi beharreko materialik gabe eta zikloan eman beharreko programazioak hasieratik egin beharrean aurkituko dena.
Ez dago ulertzerik nola Giza Baliabideetako arduradunek ziklo berri horiei dagokien espezialitate zerrendarik ez zuten zabaldu edo jada gaztelerako zerrendetan dauden eta behar den profila duten irakasleak ez dituzten aintzat hartu, PAIko irakasleriarekin egun egiten den bezala.
Argi dago Geroa Baiko Gobernu honek hizkuntza normalizazioren inguruan UPNrengandik ezberdina den diskurtsoa izan baduela, baina esanguratasun eta garrantzi handia duten hizkuntza politikako erabakietan aldiz, alderdi horrekiko antza gehiegi duen.
Geroa Baiko Gobernuak, UPNkoak bezala, Europa osoan parekorik ez duen apartheid linguistiko hau normaltasunarekin bizi du Hezkuntza eremuan. Gainera egoera hau konpontzeko asmorik ez du erakutsi.
LABetik Hezkuntza Departamenduko arduradunen iruzur berri bat egiaztatu ahal izan dugu, mahai sektorial eta beste bilera anitzetan aurkezten zaizkien ekarpenen alde agertzen baitira, ondoren emandako hitza jaten dutelarik.

Inolaz ere ez dugu onartuko kudeaketa kaxkar edo Hezkuntzako arduradun batzuen ezgaitasunarengatik euskaraz emandako hezkuntzaren kalitatean murrizketarik, gaztelaniako hezkuntzaren mailapetik jartzerik alegia. LABetik kalitatezko hezkuntza eta irakaslego euskaldunaren eskubideen errespetuaren aldeko apustua berretsi nahi dugu.

Nuevos grados formativos en euskera sin profesorado para el comienzo de curso

Irakaskuntza 2017/06/30
El Departamento de Educación nuevamente repite una nefasta gestión, en este caso en la implantación de nuevos ciclos de formación profesional en euskera en Nafarroa.
En la adjudicación de plazas para el personal docente realizadas estos días y ante una nula previsión o incapacidad de gestión, hemos observado con enorme sorpresa cómo plazas que disponían de profesorado con el perfil y titulación exigidos, no podían optar a estas plazas que en su mayoría han quedado sin ocupar y para una posterior oferta de empleo en septiembre.
Esto trae como consecuencia que ciclos de nueva implantación en euskera a día de hoy no dispongan ni de profesorado, ni de programaciones, ni de material didáctico para el ejercicio de la docencia con un mínimo de calidad y eficacia.
Como consecuencia de esta falta de previsión se abre un panorama gris para el comienzo de curso en septiembre donde nos podemos encontrar con la inexistencia de profesorado con las titulaciones exigidas a la materia a impartir, o como mal menor, un profesorado con incorporación tardía que llega a un centro desconocido donde no van a disponer de material y programaciones adecuadas al ciclo formativo que les corresponda impartir.
No se puede entender cómo los responsables de Recursos Humanos no abrieron listas de las especialidades correspondientes a estos nuevos ciclos o por qué no han contado con el profesorado con el perfil exigido que ya estaba en las listas de castellano, tal como se realiza actualmente con el profesorado del PAI.
Está claro que este Gobierno de Geroa Bai mantiene un discurso en torno a la normalización lingüística diferente a UPN, pero una aplicación política que en las decisiones de relevancia, mantienen una gran similitud.
El Gobierno de Geroa Bai convive con toda normalidad al igual que UPN con una situación de apartheid lingüístico en educación que no se conoce en todo Europa y no da muestras de querer solucionarlo en ningún momento.
Desde LAB constatamos un nuevo engaño por parte de responsables del Departamento de Educación, que en mesa sectorial y diferentes reuniones muestran predisposición para llevar a cabo aportaciones que por diferentes vías se les facilitan, pero posteriormente incumplen promesas sobre las mismas.

No vamos a tolerar que la enseñanza en euskera quede mermada en calidad por una mala gestión o incapacidad de ciertos responsables de Educación, situándose en niveles inferiores a la enseñanza en castellano. Reiteramos nuestra apuesta por una enseñanza de calidad y el respeto a los derechos lingüísticos de los docentes euskaldunes.

Hezkuntza Departamentuko zaintzaileak / Personal cuidador del Departamento de Educación

Buenas tardes,

Os informamos sobre lo publicado en la web del Departamento de Educación . La relación de personal cuidador contratado convocado ha sido modificada para que se refleje únicamente el vernáculo por el que pueden coger plazas en el acto de elección. El orden no ha variado y tampoco las personas que en el listado anterior habían sido citadas.

Un saludo

Kontratatutako Langileen Kudeaketa Atala / Sección de Gestión de Personas Contratadas
Giza Baliabideen Zerbitzua / Servicio de Recursos Humanos
Hezkuntza Departamentua / Departamento de Educación

848 42 32 18

OPE, Tasa de reposición y temporalidad

 

Inprimatu Imprime

OPE, Tasa de reposición y temporalidad

Batzarra-bilkura Ekainak 30 Diputazioa 11:00

Batzar orduak eskatuak (10:30-12:30)

Asamblea-Concentración 30 de junio Diputación 11:00

Pedidas horas de asamblea (10:30-12:30)

LEP, Birjartze tasa eta behin-behinekotasuna

Administrazioa 2017/06/27 Foru Administrazioan lan egiten dugun 24.000 pertsonetatik 7.200-eri behin-behineko kontratuak ezartzen zaizkie. (Osasunbidean dagoen behin-behinekotasuna %42koa da).

OPE, Tasa de reposición y temporalidad

Administrazioa 2017/06/27
De las más de 24.000 personas que trabajamos en la Administración Foral 7.200 son contratadas temporales. (En Osasunbidea la temporalidad asciende al 42%).

Egoera honetara iritsi gara zerbitzu publikoak honda daitezen eta pribatizatzeari ekiteko diseinatu dituzten politiken ondorioz. A esta situación se ha llegado debido a políticas de personal diseñadas para deteriorar los servicios públicos y abrir la puerta a su privatización.
PPk eta PSOEk, estatua bitarteko gisa erabiliz, behin-behinekotasuna zabaldu nahian hainbat neurri bideratu dituzte: birjartze tasa, gastu-muga, defizit publikoaren muga, murrizketak autogobernuari,… Neurriok estatu milako legeak eta Europako zuzentarauak urratzen dituzte. PP y PSOE, desde el Estado, han ido habilitando medidas para generalizar la temporalidad: tasa de reposición, techo de gasto, límite del déficit público, recortes en el autogobierno… Estas medidas se saltan las leyes estatales y directivas Europeas.
Europako Batasunaren Epaitegiak eman dituen ebazpen batzuek Estatuak hartu dituen neurriak eraitsi dituzte; zerbitzu publikoetako lanpostu egonkorrak langile finkoekin betetzera derrigortzen dute.

Espainiako gobernuak “enplegua sortzeko akordioa” sinatu zuen CCOO, UGT, CSIF,… sindikatuekin; hark ahalbidetzen dio Administrazio Publikoek egin ditzaketen Lan Eskaintza Publikoei murrizketak egiten.

Varias sentencias del Tribunal de la Unión Europea desmontan las medidas adoptadas por el Estado y marcan la obligación de cubrir con personal fijo las plazas estables de los servicios públicos.

El gobierno español firma con CCOO, UGT, CSIF… un “acuerdo para la creación de empleo”, que le permite mantener la restricción sobre las OPEs que puedan realizar las Administraciones Públicas.

• LEPak baldintzatzen eta mugatzen ditu.

• Europako Batasunaren ebazpenen betetzea hiru urte gehiagoz luzatzen du.

• Estatuko gobernuak, PNVren, Ciudadanosen, UPNren,… sostenguaz, onartu dituen aurrekontu orokorrek birjartze tasari eusten diote, eta egungo behin-behinekotasuna murrizteko gai diren LEPak onartzea eragozten du.

• Condiciona y limita las OPEs.

• Prorroga tres años más el cumplimiento de las sentencias de la Unión Europea.

• El gobierno del Estado, con el apoyo del PNV, Ciudadanos, UPN…ha aprobado unos presupuestos generales que mantienen la tasa de reposición y que impide aprobar OPEs capaces de reducir la temporalidad existente.

Mesa General. Seguimos perdiendo poder adquisitivo

 

Inprimatu Imprime

Mesa General. Seguimos perdiendo poder adquisitivo

En 2016 se incrementaron las retribuciones un 1% pero el IPC fue del 1,8. Este año vamos en el 1,6% por lo que podemos hablar de una pérdida de un 1,4% en estos dos años.

Mahai Orokorra. Eros ahalmena galtzen dugu, berriz ere

Administrazioa 2017/06/28 Nafarroako Gobernuak berretsi du gaurko Mahai Orokorrean langile guzioi %1 igoko digula soldata. Honek esan nahi du langileok aurten, beste behin ere, eros ahalmena galduko dugula.

Oroitaraziko dugu iaz ordainsariak %1 ere igo zirela, baina KPI %1,8koa izan zela. Aurtengoan %1,6koan dago, beraz esan dezakegu bi urte hauetan %1,4 galduko dugula. Igoerak 2017ko urtarrileko eragina izanen du eta erregularizazioa abuztuko nominarekin batera eginen da.

LABen hilabeteak daramatzagu eskatzen egiazko negoziazio prozesu bat, non lehengo UPN-PSN-PPk ezarritako murrizketa garaiotan eta oraingo Geroa Baiko gobernuaren garaian izan ditugun ordainsari galerak berreskuratuko diren. Berriro ere, galdegin dugu urtearteko plan bat langile guztion ordainsari berreskurapena aztertzeko, baina ez dute horretaz hitz egitera edo negoziatzera ere sartu nahi.

Nafarroako Gobernuak Madriletik agintzen dutenari men egiten dio. Lotsagarria da Gobernu honek ez ekitea dituen autogobernu konpetentziak bere gain hartzeari eta aurrena izateari. Ez baitu deus ere aurkezten, ez bada Estatuari men egitea. Negoziazio kolektiboa interesatzen zaizkion gaietara mugatzen du. Ez baitu ezta langileekin dituen konpromezuak ere betetzen. Lau alderdien artean sinaturiko Gobernu Akordio ere ez du betetzen, bertan aipatzen baita krisi garaian langileok galdutakoa berreskuratuko dela.

Argi eta garbi dugu Uxue Barkosen Gobernuari ez diola arlo publikoaren langileon egoera axola. Aintzakotzat hartuko dugu.

Mesa General. Seguimos perdiendo poder adquisitivo

Administrazioa 2017/06/28
El Gobierno de Navarra ha confirmado hoy en Mesa General que aplicará una subida del 1% a todo el personal. Esto supone que los trabajadores y trabajadoras volvemos a perder poder adquisitivo este año.

Hay que recordar que el año pasado también se incrementó las retribuciones un 1% pero el IPC fue del 1,8. Este año vamos en el 1,6% por lo que podemos hablar de una pérdida de un 1,4% en estos dos años. La subida tendrá efectos desde enero de 2017. El pago de lo que llevamos de año se realizará con la nómina de agosto.

Desde LAB, llevamos meses exigiendo un proceso de negociación que afronte la recuperación de las pérdidas salariales de estos años de recortes impuestos por UPN-PSN-PP y, ahora, por el Gobierno de Geroa Bai. Hemos pedido consensuar un plan plurianual para estudiar la recuperación salarial de todo el personal pero no quieren entrar a hablar y negociar.

El Gobierno de Navarra se pliega a lo que dicta Madrid. Es vergonzoso que este Gobierno renuncie a liderar y asumir sus competencias de autogobierno. Que no plantee nada que no sea obedecer al Estado. Que vuelva a limitar la negociación colectiva a los aspectos que le interesan. Que no afronte las obligaciones que tiene con la plantilla. Que incumpla el Acuerdo de Gobierno firmado por el cuatripartito cuando habla de la recuperación de todo lo perdido durante la crisis por el personal.

Está claro que al Gobierno de Uxue Barkos no le preocupa la situación de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Tomamos nota.

ÚLTIMA HORA: Actos públicos adjudicacion destinos ACTUALIZACIÓN 27 JUNIO 2017 EEMM FUNCIONARIO. DESTINOS ADJUDICADOS. ASPIRANTES CONTRATACION TEMPORAL Vacantes y sustituciones actualizadas. HORARIO ACTUALIZADO. PERSONAL CONV OCADO ACTUALIZADO

Estimados/as Compañeros/as

Actos públicos aspirantes contratación temporal

Más información

ACTUALIZACIÓN 27 JUNIO 2017

PERSONAL FUNCIONARIO DE ENSEÑANZAS MEDIAS: 26 de JUNIO de 2017
Destinos adjudicados en el acto de adjudicación: por especialidad e idioma / por localidad y centro
PERSONAL CONTRATADO: VACANTES ACTUALIZADAS Y SUSTITUCIONES

  • Horario de los llamamientos (ACTUALIZADO MARTES 12:30)

PERSONAL FUNCIONARIO DE ENSEÑANZAS MEDIAS: 26 de JUNIO de 2017

ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL

ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL

ENSEÑANZAS MEDIAS

AVISO: Desaparece la necesidad de “Oficina de Proyectos de Construcción”

MAESTROS

Documentación

  • Será obligatorio acudir provistos del Documento Nacional de Identidad o carta de identidad equivalente.
  • Para todos aquellos aspirantes que deseen delegar la elección de un puesto en otra persona, el representante deberá acudir provisto de una autorización firmada por la persona delegante, así como de la fotocopia del DNI. Modelo de autorización: Castellano / Euskera

Un cordial saludo,

Pedro Herrero

Félix López de Dicastillo

CSI.F Enseñanza Navarra

CSIF Enseñanza Navarra

C/ Camino del Cementerio s/n Edificio La Granja- 31011 Pamplona

telf.: 948 199 738

e-mail:ense31

web: http://www.csi-f.es/navarra/educacion

facebook: https://www.facebook.com/csif.ensenanzanavarra

twitter: https://twitter.com/csifensenavarra

Este mensaje y los documentos que, en su caso, lleve anexos, se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
Mezu hau eta, hala bada, mezuari erantsita egon daitezkeen agiriak, bere jasotzailearentzat dira eta ez beste inorentzat, eta informazio pribilegiatua edo konfidentziala eduki dezakete. Zu ez bazara adierazitako jasotzailea, jakinaren gainean zaude indarrean dagoen legediak debekatua duela mezua erabili, zabaldu edo/eta kopiatzea baimenik gabe. Mezu hau okerkuntzaz jaso baduzu, eskatzen dizugu arren guri berehalakoan jakinarazteko bide hauxe bera erabilita, eta, huraxe suntsitzeko.

icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif Libre de virus. www.avast.com

CSIF INFORMA nueva of sobre llamamientos en actos publicos JUNIO.pdf

Aste honetan / Esta semana

 

 

Berrikuntza Proiektuen Jardunaldiak

2016-2017 ikasturteko Berrikuntza proiektuen inguruan arituko dira Eskola Kontseiluaren XX. Jardunaldietan. Urrian eta azaroan, Tutera eta Iruñean izango dira.

Jornadas de Proyectos de Innovación

Las XX Jornadas del Consejo Escolar de Navarra versarán sobre Proyectos de innovación en el curso 2016-2017 y se celebrarán en octubre y noviembre en Tudela y Pamplona.

Berri honetan sakondu nahi baduzu, gure web orrialdean bisita dezakezu, hemen klik eginez. Si te interesa esta noticia, puedes consultarla en nuestra página web pinchando aquí.
Nafarroako Eskola Kontseilua / Consejo Escolar de Navarra

Palacio de Ezpeleta – Jauregia – Kale Nagusia – C/ Mayor – 65. 31001 Iruñea – Pamplona

T: 848 42 87 86 consejo.escolar

ÚLTIMA HORA: Actos públicos aspirantes contratación temporal: Instrucciones, Horario y Relación de Aspi rantes convocados

Estimados/as Compañeros/as

Actos públicos aspirantes contratación temporal

ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL

ENSEÑANZAS MEDIAS

MAESTROS

Un cordial saludo,

Pedro Herrero

Félix López de Dicastillo

CSI.F Enseñanza Navarra

CSIF Enseñanza Navarra

C/ Camino del Cementerio s/n Edificio La Granja- 31011 Pamplona

telf.: 948 199 738

e-mail:ense31

web: http://www.csi-f.es/navarra/educacion

facebook: https://www.facebook.com/csif.ensenanzanavarra

twitter: https://twitter.com/csifensenavarra

Este mensaje y los documentos que, en su caso, lleve anexos, se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
Mezu hau eta, hala bada, mezuari erantsita egon daitezkeen agiriak, bere jasotzailearentzat dira eta ez beste inorentzat, eta informazio pribilegiatua edo konfidentziala eduki dezakete. Zu ez bazara adierazitako jasotzailea, jakinaren gainean zaude indarrean dagoen legediak debekatua duela mezua erabili, zabaldu edo/eta kopiatzea baimenik gabe. Mezu hau okerkuntzaz jaso baduzu, eskatzen dizugu arren guri berehalakoan jakinarazteko bide hauxe bera erabilita, eta, huraxe suntsitzeko.

icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif Libre de virus. www.avast.com

master_diseno_tecnopedagogico.pdf