Profilen bat adreditatzeko behin-behineko zerrenden ebazpena/ Resolución provisional de acreditación de p erfiles

Egun on:

Mezu honen bidez jakinarazi nahi dizugu, Hezkuntza Departamentuko iragarki-taulan eta webgunean ondokoa argitaratu dela:

– 1717/2018 Ebazpena, maiatzaren 29koa, profilen bat akreditatzen duten eta akreditatzen ez duten irakasleen behin-behineko zerrendak onartzen dituena, arrazoia zein den esanez

Erreklamazioak eta/edo zuzenketak egiteko epea: 2018ko Maiatzak 30etik Ekainaren 5era, biak barne.

web Fitxa (Emaitzak)

Agur t’erdi

DEIALDIEN ATALA

Buenos días:

Os informamos sobre lo publicado en el tablón de anuncios y en la web del Departamento:

– Resolución 1717/2018, de 29 de mayo, por la que se aprueban las relaciones provisionales de personal docente que acredita algún perfil y de aquél que no lo acredita, indicando cuál es el motivo.

Plazo de reclamaciones y/o subsanaciones: del 30 de mayo al 5 de junio, ambos inclusive.

Ficha web (Resultados)

Un saludo,

SECCIÓN DE CONVOCATORIAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s