VI Jornadas Matemáticas – Concurso de Carteles

Buenos días / egun on,

El próximo 8 y 9 de noviembre celebraremos en el aulario de la UPNA, las VI Jornadas de Enseñanza de las Matemáticas en Navarra. Los siguientes enlaces pueden resultar de vuestro interés:

Web de la UPNA sobre estas VI Jornadas / Matematikaren Irakaskuntzarako Vi Jardunaldiak Nafarroan

Web del CAP de Pamplona de presentación de dichas Jornadas.

Web de Tornamira, Sociedad Navarra de Profesorado de Matemáticas.

PARTICIPA ACTIVAMENTE

Con motivo de las VI Jornadas de la Enseñanza de las Matemáticas en Navarra, la comisión organizadora convoca el primer concurso de carteles para alumnado de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP de Navarra para elegir el cartel anunciador de dichas VI Jornadas:

Podéis encontrar las bases del concurso aquí.

Para inscribir un cartel podréis hacerlo a través de este formulario pinchando aquí.

(Fecha tope para participar en el concurso de carteles: 15 de Junio)

Queremos animar a todo el profesorado, ya sean de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Universidad a presentar, en dichas Jornadas, una comunicación, un taller o contar una actividad de aula relacionada con la enseñanza de matemáticas (en cualquiera de sus bloques temáticos).

Pulsa aquí para presentar una propuesta de comunicación. / Sakatu hemen komunikazio baten proposamena egiteko.

Pulsa aquí para presentar una propuesta de taller. / Sakatu hemen tailer baten proposamena egiteko.

(Fecha tope para presentar comunicaciones o talleres: 15 de junio)

La inscripción en las VI Jornadas se abrirá durante Septiembre e iremos actualizando las páginas web de presentación de las jornadas con la información relevante a medida de que se produzca.

Muchas gracias por vuestra participación y entusiasmo, esperamos vuestras contribuciones: las jornadas matemáticas viven y las disfrutamos gracias a nuestro trabajo compartido.

Afectuosos abrazos,

David Fernández Pérez
Iruñeko ILZko aholkularitza Zientifiko-Teknologikoa_Asesoría Científico-Tecnológica CAP Pamplona
848 430394
naturales.cap.pamplona

Convocatoria sesión informativa “Proeducar-Hezigarri….”

Sr./a Dr./a:

Adjunto le envío las convocatorias de actividades de formación que van a

celebrarse en próximas fechas para que las dé a conocer entre el profesorado

de su centro. Atte

Zuzendari jaun/andrea:

Laster izanen diren prestakuntza jardueren deialdiak igortzen dizkizugu zure ikastetxeko irakasleen artean ezagutarazteko.

Adeitasunez,

Navarra PROEDUCAR-HEZIGARRI.docx

✏DIRU PUBLIKOA, PUBLIKOARENTZAT kanpaina. BPGaren % 6⃣ behingoz! Nondik atera, zertan gastatu. 💪🏼 // ✏Campaña EL DINERO PÚBLICO PARA LA PÚBLICA. ¡El 6⃣ % del PIB ya! De dóde sacamos el dinero, en qué lo gas taríamos.💪🏼

Kaixo lankide,

STEILASEN ESKOLA PUBLIKOAREN FINANTZAZIO LEGEAREN ALDEKO KANPAINAREKIN DARRAIGU

STEILASen Nafarroan “Diru publikoa, publikoarentzat” kanpainarekin tinko darraigu. Honen helburua hezkuntza publikora bideratzen den BPGaren (barne produktu gordina) portzentaia haunditzeko beharra ikusaraztea da, eta egungo % 3,4etik UNESCO bezalako erakundeek mundu mailan gomendatzen duten gutxieneko % 6ra heltzeko beharra erakustea.

Aurtengo aurrekontuetan hezkuntzara bideratzen diren partidak hazi diren arren (2018an baino 33 milioi gehiago, %5eko hazkundea), eta Departamentu honen joera urtero gehiago inbertitzekoa bada ere (%13,7 igo da 2015etik hona), garrantzitsua da Europako hainbat herrialdereren mailara heltzea, gure hezkuntza sistema publikoaren hobekuntzarako lerro estrategikoak aurrera eramateko, egunez egun, oraindik urruti baitago helburua.

Honetarako, STEILASetik ezinbestekotzat jotzen dugu eskola publikoak babes ekonomiko nahikoa izatea, neurririk garrantzitsuena Hezkuntza Publikoaren Finantzazio Legea dugularik, honekin soilik lortuko baitugu joan-etorri politiko zein ekonomikoen baitan ez egotea, eta ondorengo ardatzak aurrera eramateko gutxienekoak ezarri eta bermatuko baitutu.

Irudika dezagun % 6rekin zer egin litekeen. Monografikoa.

Bideoak:

% 6 Eskola Publikoarentzat(I) IKASTETXE PRIBATUAK.

% 6 Eskola Publikoarentzat (II) ELIZA.

% 6 Eskola Publikoarentzat(III) BANKETXEAK.

Zabaldu! Mila esker.

………………………………………………………………………….

EN STEILAS CONTINUAMOS NUESTRA CAMPAÑA POR UNA LEY DE FINANCIACIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA

Desde STEILAS continuamos nuestra campaña “El dinero público para la pública” en Navarra. El objetivo de la misma es visibilizar la necesidad de un aumento del porcentaje del PIB que se destina a Educación Pública, desde el actual 3,4% hasta el 6% que recomiendan, como mínimo, organismos oficiales como la UNESCO.

Aunque en los presupuestos de este año se observa un incremento significativo de las partidas destinadas a Educación (33 millones más que en 2018, un 5%) y la tendencia de los órganos competentes del Departamento van en la línea de seguir aumentando anualmente los recursos que se invierten (como se aprecia en la subida del 13,7% desde 2015 hasta la actualidad), es importante alcanzar los niveles europeos de dotación económica para hacer realidad las líneas estratégicas de mejora de nuestro sistema público que aún están lejos de lograrse.

Para ello, desde el sindicato vemos fundamental dotar de herramientas económicas suficientes a la escuela pública, siendo la más importante de todas ellas una Ley de Financiación de la Educación Pública que no permita estar a merced de vaivenes políticos o económicos, y que estabilice el mínimo necesario para poner en marcha los siguientes ejes prioritarios.

Piensa en lo que se podría hacer con el 6%. Monográfico.

Videos:

6 % para la Escuela Pública (I) CENTROS PRIVADOS.

6 % para la Escuela Pública (II) LA IGLESIA.

6 % para la Escuela Pública (III) LA BANCA.

¡Difunde! Mila esker.

¡Contigo, la Pública es más fuerte!

logo steeRGB_baja.jpg
logo steeRGB_baja.jpg
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
Nafarroa
araba
bizkaia
gipuzkoa
nafarroa
www.steilas.eus
ERNE! Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada (helbidea gaizki idatzi, transmisioak huts egin) eman abisu igorleari, korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez zabaldu beste inori, ez kopiatu eta ez baliatu.

¡ATENCIÓN! Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial a la que sólo tiene derecho a acceder el destinatario. Si usted lo recibe por error le agradeceríamos que no hiciera uso de la información y que se pusiese en contacto con el remitente.

logo steeRGB_baja.jpg E-mail hau inprimatu baino lehen egiaztatu inprimatzeko beharra.
Antes de imprimir este e-mail piensa bien si es necesario hacerlo.
facebook twitter gplus youtube fotos ISSU

LAB apuesta por una Carrera Profesional integral, que abarque a todo el personal fijo y contratado de las a dministraciónes forales: de todos los departamentos y de todos los niveles, desde el A hasta el D

Klikatu hemen sarean ikusteko Clic aquí para verlo en línea

 

Inprimatu Imprime

LAB apuesta por una Carrera Profesional integral, que abarque a todo el personal fijo y contratado de las administraciónes forales: de todos los departamentos y de todos los niveles, desde el A hasta el D.

Ez da Lanbide Karrera/Garapenak Administrazioan izan behar duen tokia arinki nahiz zatika lantzeko unea. LABen proposamena argia eta goitik beherakoa da:

LABek Lanbide Karrera/Garapen integral baten aldeko hautua egin du, langile finko eta kontratudun guztiak barnean-biltzen dituena: departamentu eta maila guztietakoak, A mailatik D mailarainokoak

Administrazioa 2019/03/26

Foru Adiministrazioan eta haren erakunde autonomoetan, 1999tik dago indarrean lanbide karrera; izan ere, urte horretan onartu zen lanbide karrera Osasunbideko medikuntzako langileentzat (langile finkoentzat bakarrik). 2008an, negoziazio gai izan zen berriz ere, baina UPN/PP/PSN alderdietako gobernuak eta beren sokako sindikatuek erizaintzako unibertsitate diplomadunentzat murriztu zuten (kasu honetan ere, langile finkoentzat bakarrik). Urteekin, lanbide karrerako proiektu horiek beste departamentu eta erakunde batzuetan (NOPLOI…) antzeko lanpostuetan aritzen diren langileentzat ere zabaldu dira, baina mugapen berberekin.

Azken urteotan, ia sindikatu guztien plataformetan ageri da lanbide karreraren eskakizuna. Tamalez, sindikatu bakoitzak ezaugarri ezberdinekin erreklamatzen du: sindikatu korporatiboek beren osasun-estamentuarentzat baizik ez dute erreklamatzen; “klaseko” beste sindikatu batzuek osasun arloko estamentu guztientzat, baina, betiere, osasun arlokoak ez diren langileak eta aldi baterako langileak beste fase baterako utziz.

LABen, ordea, modu integralean heldu genion lanari, eta eztabaida prozesu bat ireki genuen gure afiliatuen artean zehazteko zein zen foru adminstrazioan aplikatzeko lanbide garapenaren eredurik egokiena (lanbide karrera).

Gaia lantzen hilabete batzuk eman ondoren, lege proposamen bat prestatu dugu, LABentzat ezinbestekoak diren alderdiak jasotzen dituena:

• Lanbide garapenaren/karreraren aplikazio esparrua: foru administrazioan eta haren erakunde autonomoetan aritzen diren langile guztiak, finkoak zein aldi baterakoak.
• Lanbide karreran gora egiteko modua: hiru alderdi hauetan oinarritutako sistema: lanpostu bakoitzerako etengabeko prestakuntza, unitateak hobetzeko planak eta talde lanaren sustapena.

Lanpostu bakoitzerako prestakuntza ibilbide bat garatzea proposatzen dugu, langilearen gaitasunak eta eginkizunak eguneratzeari lotua. Prestakuntza hori Administrazioak berak eskainiko du, lan bizitza osoan zehar eginen da (lan orduetan) eta ezinbestekoa izanen da lanbide garapenaren/karreraren maila batetik bestera igotzeko. Hobekuntza planetan unitate eta zerbitzu bakoitzaren helburuak jasoko dira, efizienteagoak eta eraginkorragoak izateko. Eta azkenik, talde lana sustatuko da.

• Lanbide garapen honek bost maila izanen ditu (gaur egun daudenen antzekoak), eta batetik bestera igotzeko beharrezkoa izanen da lanbidearen arloan eguneratzea (borondatezkoa) eta unitatearen helburu kolektiboak betetzea (helburu horiek hobekuntza planetan jasoko dira).
• Lanbide garapen horretako ordainsariei dagokienez, gaur egun dauden ordainsari-sistema berak erabiliko dira, modu proportzionalean banatuta.

Lanbide karrerari buruzko legearen proposamen hau Foru Administrazioko Negoziazio Mahai Orokorrera eta talde parlamentario guztiei igorri diegu, hurrengo legegintzaldian aplikatzeko konpromisoa har dezaten.

No son tiempos de abordar la Carrera Profesional en la Administración ni con parches ni de forma parcial. La propuesta de LAB es clara e integral:

LAB apuesta por una Carrera Profesional integral, que abarque a todo el personal fijo y contratado de las administraciónes forales: de todos los departamentos y de todos los niveles, desde el A hasta el D

Administrazioa 2019/03/26

En la Administración foral y sus organismos autónomos existe la Carrera Profesional desde 1999. El SNS-Osasunbidea aprobó ese año la Carrera Profesional para el personal de medicina (sólo personal fijo). En 2008 se retomó su negociación, pero los gobiernos de UPN/PP/PSN y los sindicatos afines lo restringieron al personal de enfermería “DUEs” (sólo fijos). Estos proyectos de carrera se extendieron al personal de puestos de trabajo similares de otros departamentos (ISPLN…) pero con las mismas limitaciones.

Prácticamente todos los sindicatos llevamos años recogiendo, en nuestras plataformas reivindicativas, la exigencia de la Carrera/Desarrollo Profesional. Desgraciadamente, cada uno lo hace con unas características diferentes: los sindicatos corporativos sólo para su estamento sanitario, otros sindicatos de “clase” para todos los estamentos sanitarios, pero dejando al no sanitario y al personal temporal para más tarde…

En LAB decidimos afrontar este objetivo de forma integral y abrimos el debate entre nuestra organización y la afiliación para definir qué modelo de Desarrollo/Carrera Profesional considerábamos más adecuado para la Administración foral.

Tras meses de trabajo, hemos elaborado una propuesta de ley que reúne las características que LAB cree imprescindibles para su desarrollo:

• Ámbito del Desarrollo/Carrera Profesional: todo el personal, fijo y contratado temporal de la Administración foral y sus organismos autónomos.
• Progresión en la Carrera/Desarrollo Profesional: basado en la formación continua de cada puesto de trabajo, en los planes de mejora de las unidades, y en el fomento del trabajo en equipo.

Planteamos desarrollar un itinerario formativo para cada puesto de trabajo, ligado a la actualización de sus competencias y funciones: Formación que deberá preparar y ofrecer la propia Administración a lo largo de la vida laboral, en el tiempo de trabajo, y que será necesaria para que cada empleado y empleada promocione en los distintos niveles del Desarrollo/Carrera Profesional; promoción del trabajo en equipo y planes de mejora que recojan los objetivos para que las distintas unidades y servicios sean más eficaces y eficientes.

• Una Carrera/Desarrollo Profesional con cinco niveles (similar a los existentes) y donde se promociona a través de la actualización profesional (voluntaria) y la consecución de los objetivos colectivos de la unidad, recogidos en los planes de mejora.
• Un Desarrollo/Carrera Profesional retribuido de forma proporcional a los existentes.

Esta propuesta de ley de Carrera/Desarrollo Profesional la hemos hecho llegar a la Mesa General de Negociación de la Administración foral y a todos los grupos parlamentarios, con la intención de obtener su compromiso para implantarla en la nueva legislatura que se avecina.

LAB Administrazioa Nafarroa Tfno 848 427 106 Lizarra kalea, 3-1. IRUÑEA lab

aste honetan – esta semana

 

10 hilabete, 10 ikasketa

“10 hilabete, 10 ikasketa” izenburuko proiektua, ikasturtean zehar ikasleek garatuko dituzten borondatezko jarduera desberdinetan datza.

10 meses, 10 enseñanzas

“10 meses, 10 aprendizajes” es el título de un proyecto que consiste en una serie de actividades voluntarias a desarrollar por el alumnado durante el curso.

Berri honetan sakondu nahi baduzu, gure web orrialdean bisita dezakezu, hemen klik eginez. Si te interesa esta noticia, puedes consultarla en nuestra página web pinchando aquí.
Nafarroako Eskola Kontseilua / Consejo Escolar de Navarra

Palacio de Ezpeleta – Jauregia – Kale Nagusia – C/ Mayor – 65. 31001 Iruñea – Pamplona

T: 848 42 87 86 consejo.escolar