Nafarroako Hezkuntza Departamentuan irekitako zerrendak eta PINa lortzeko modua / Listas abiertas en el Dep artamento de Educación navarro y forma de lograr el PIN

Klikatu hemen sarean ikusteko Clic aquí para verlo en línea

 

Inprimatu Imprime

Nafarroako Hezkuntzan irekitako zerrendak / Listado actualizado de las listas abiertas en la Educación navarra

Irakaskuntza Nafarroa

Irekitako zerrendak

Jadanik ikusgai dira modu jarraian Hezkuntza Departamentuan irekiak egongo diren espezialitateak. Beheko estekan zerrenda osoa duzu, baita izen-emateko formularioa ere.

Hezkuntza Departamentuan izen-emate telematikoa egiteko PINa izatea behar duzu. Ez baldin badakizu zein den edo berria sortu behar baduzu, honoko estekan dituzu horri buruzko argibide guztiak.

Listas abiertas

El Departamento de Educación ha actualizado las listas abiertas con nuevas especialidades. En el siguiente enlace tienes el listado permanente de especialidades y el formulario para apuntarse.

Si piensas hacer la inscripción vía telemática te hará falta emplear un PIN. Si no sabes cuál es tu PIN o lo tienes que crear, en el enlace de debajo puedes consultar el proceso para poder hacerlo.

LAB Administrazioa Nafarroa Tfno 848 427 106 Lizarra kalea, 3-1. IRUÑlab

Irakasle bezala aritzeko zerrenda berrien zabaltzea / Apertura de nuevas listas para contratación docente

Egun on:

Mezu honen bidez jakinarazi nahi dizuegu Hezkuntza Departamentuko iragarki-taulan eta webgunean ondokoa argitaratu dela:

– 106/2018 Ebazpena, urtarrilaren 12koa, irakasle bezala aritzeko, espezialitate eta hizkuntz zehatzetan noizbehinka gehitzeko berariazko zerrenda batzuk zabaltzen eta beste batzuk ixten dituena. Web fitxa

Agur bero bat,

DEIALDIEN ATALA

Buenos días:

Os informamos sobre lo publicado en el tablón de anuncios y en la web del Departamento:

– Resolución 106/2018, de 12 de enero, por la que se procede a la apertura de listas específicas mediante incorporación periódica de aspirantes en determinadas especialidades e idiomas, para el desempeño de puestos de trabajo docentes y cierre de otras. Ficha web

Un saludo,

SECCIÓN DE CONVOCATORIAS

Lekualdatze lehiaketa autonomikoa/Concurso de traslados autonómico

Egun on:

Hezkuntza Departamentuko webgunean honako hau argitaratu da:

116/2018 EBAZPENA, urtarrilaren 12koa, lekualdatze lehiaketako parte-hartzaileen eta horien puntuazioen behin-behineko zerrendak onesten dituena, Maisu-maistren Kidegoko irakasle funtzionarioentzat.

115/2018 EBAZPENA, urtarrilaren 12koa lekualdatze lehiaketako parte-hartzaileen eta horien puntuazioen behin-behineko zerrendak onesten dituena, kidego hauetako irakasle funtzionarioentzat: Bigarren Hezkuntzako Katedradunen eta Irakasleen Kidegoa, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa, Hizkuntza Eskola Ofizialetako Katedradunen eta Irakasleen Kidegoa, Musikako eta Arte Eszenikoetako Katedradunen eta Irakasleen Kidegoa eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradunen, Irakasleen eta Tailer Maisuen Kidegoa.

Bi ebazpen horietarako erreklamazioak eta zuzenketak egiteko epea 2018ko urtarrilaren 15tik 26ra izanen da (bi egun horiek barne).

Informazio guztia webguneko fitxan.

Izan ongi,

DEIALDIEN ATALA

Buenos días:

Os informamos sobre lo publicado en la web del Departamento de Educación ayer, 19 de enero:

RESOLUCIÓN 116/2018, de 12 de enero, por la que se aprueban las relaciones provisionales de participantes y de puntuaciones en el concurso de traslados de ámbito autonómico para el personal funcionario docente perteneciente al cuerpo de Maestros.

RESOLUCIÓN 115/2018, de 12 de enero, por la que se aprueban las relaciones provisionales de participantes y de puntuaciones en el concurso de traslados de ámbito autonómico para el personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Para ambas Resoluciones el plazo de reclamaciones y de subsanación es el comprendido entre el 15 de enero y el 26 de enero de 2018, ambos inclusive.

Toda la información en la ficha web.

Un saludo,

SECCIÓN DE CONVOCATORIAS

Deialdi ofizialak/Llamamientos oficiales

Kaixo lankide:

deialdi ofizialak bidaltzen dizkizuegu. Bide batez, gogoraziko dizuegu, agenda soziala web orrian eguneratua izanen dela eta ostegunetan bertara heltzeko esteka aurkituko duzue PDFaren barnean.

Interesgarriaizatea espero dugu.

Mesedez, zabaldu informazio hau zure lankideen artean. Agur bero bat.

Deialdi ofizialak 2017ko abenduaren 21tik 2018ko urtarrilaren 11ra.pdf
Llamamientos oficiales del 21 de diciembre de 2017 al 11 de enero de 2018.pdf

GARRANTZITSUA: Nafarroan Hezkuntzako zerrendak irekiko dituzte / IMPORTANTE: se abrirán las listas permane ntes para la Educación en Nafarroa

Klikatu hemen sarean ikusteko Clic aquí para verlo en línea

 

Inprimatu Imprime

Zerrenden irekiera iraunkorra Nafarroan/Apertura permanente de listas en Nafarroa

Irakaskuntza

Urtarrilak 12; zerrenden irekiera iraunkorra

Bihar, ostirala, Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako hainbat zerrenda zabalduko da Nafarroan, berauek modu iraunkorrean zabalik geldituko direlarik.

Aipatu informazioa honoko estekan kontsultatu ahal duzu: https://labur.eus/MHtC9

12 de enero; apertura permanente de listas

Mañana viernes se abrirán de forma permanente en Nafarroa un número importante de listas de contratación, tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria.

Puedes consultar la información en este espacio: https://labur.eus/MHtC9

LAB Administrazioa Nafarroa Tfno 848 427 106 Lizarra kalea, 3-1. IRUÑlab

Oharra. Enplegu-banaketa baimena (6 hilabetekoa) eskatua duzuen pertsonentzat informazio garrantzitsua. Not a informativa. Personas que habíais solicitado permiso de reparto de empleo (6 meses).

Kaixo lankide,

Hezkuntza Departamentuak Lehen Hezkuntzako oposizioen azterketak 2019ko ekainera arte ez direla izango erabaki duelako enplegu-banaketa baimena eskatu duen irakasleek bere baliogabetzea eskatu ahal izango dutela 2018ko urtarrilaren 12, ostiralera, arte. Istantzia orokor bidez eskatu ahalko da.

Desde el Departamento de Educación se nos comunica que el personal docente que haya solicitado un permiso de reparto de empleo podrá solicitar su anulación hasta el viernes 12 de enero de 2018, debido a que el Departamento de Educación ha decidido que los exámenes de las oposiciones de Primaria no darán comienzo hasta junio de 2019. Se tramitará mediante instancia general.

Ongi izan!

STEILAS Nafarroa

logo steeRGB_baja.jpg
araba
bizkaia
gipuzkoa
nafarroa
www.steilas.eus logo steeRGB_baja.jpg
ERNE! Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada (helbidea gaizki idatzi, transmisioak huts egin) eman abisu igorleari, korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez zabaldu beste inori, ez kopiatu eta ez baliatu.

¡ATENCIÓN! Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial a la que sólo tiene derecho a acceder el destinatario. Si usted lo recibe por error le agradeceríamos que no hiciera uso de la información y que se pusiese en contacto con el remitente.

logo steeRGB_baja.jpg E-mail hau inprimatu baino lehen egiaztatu inprimatzeko beharra.
Antes de imprimir este e-mail piensa bien si es necesario hacerlo.
facebook twitter gplus youtube fotos ISSU