Puntuaciones provisionales de varios Proyectos y Programas específicos en centros docentes

Buenos días:

En relación con la convocatoria de concurso de méritos para la provisión, en comisión de servicios, de puestos de trabajo para estudio e implantación de proyectos o programas específicos en centros docentes, hemos publicado en la web las Actas provisionales de puntuaciones de algunos de los Proyectos o Programas.

Ficha web

Un saludo,

-SECCIÓN DE CONVOCATORIAS-

Nafarroa. Oharra. Gizarte Segurantzako langileen aldez aurretiko jubilazioa. STEILAS. Navarra. Nota informa tiva. Jubilación anticipada para personas trabajadoras de Seguridad Social.

Kaixo STEILASkide,

Batzuontzat garrantzitsua izan daitekeen informazioa bidaltzen dizuegu.

Os enviamos información que puede ser de vuestro interés.

Ongi izan,

STEILAS Nafarroa

Jubilación SS junio 2018.pdf
jubilazioa ekaina 2018.pdf

Behin-behineko balorazioa Bigarren mailako irakaskuntza oposaketak/ Valoración provisional de méritos opo sición EE.MM

Egun on:

Hezkuntza Departamentuko webgunean eta iragarki oholean honako hau argitaratu dugu:

2132/2018, ekainak 26koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartzeko eta bertara igotzeko eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartzeko hautatze-prozeduraren lehiaketa fasea behin-behineko balorazioa onesten duena, martxoaren 6ko 850/2018 Ebazpenaren bidez onartua.

Erreklamazio epea: 2018ko ekainaren 27tik uztailaren 10era, biak barne.

Web orria

Agur t’erdi

DEIALDIEN ATALA

Buenos días:

Os informamos sobre lo publicado en la web y el tablón de anuncios del Departamento de Educación:

Resolución 2132/2018, de 26 de junio, por la que se aprueba la valoración provisional de méritos correspondientes a la fase de concurso del procedimiento de ingreso y de acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, y de ingreso a los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional, a plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobada mediante Resolución 850/2018, de 6 de marzo.

Plazo de reclamaciones y/o subsanaciones: del 27 de junio al 10 de julio de 2018, ambos inclusive.

Ficha web (Resultados)

Un saludo,

SECCIÓN DE CONVOCATORIAS

📣📝 ESLEIPENAK kontratatuon LET ✳Gida berritua! Behin betiko zerrendak argitaratu dira.// 📣📝 A DJUDICACIÓN contratadas ATP ✳ ¡Guía renovada! Se han publicado listas definitivas

Kaixo STEILASkide,

Behar duzuen informazio eta esteka guztiak dokumentu honetan dituzue.

STEILASen gida esleipen telematikoetarako (beharrezko esteka guztiekin).

Esleipenei buruzko informazio orria

LET ataria

Hurrengo ikasturterako behin-betiko zerrendak.

Bakante eta ordezkapenak bihar-etzi argitaratuko dira. Osteguna 28an, 13etatik aurrera esleipen telematiko masiboaren hasiera, asteleheneko 10ak arte. 📢🖥 Zorterik onena guztioi!

LET gida. Guía ATP. -STEILAS-.pdf

📣📝 LEP Irakaskuntza Ertainak Behin-behineko merituen balorazioa argitaratu da. ‼OPE Enseñanzas Med ias Publicada la valoración provisional de méritos.📣📝

Kaixo lankide,

📣📝 LEP Irakaskuntza Ertainak Behin-behineko merituen balorazioa argitaratu da. ‼

OPE Enseñanzas Medias Publicada la valoración provisional de méritos.

http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/7442/Concurso-Oposicion-Profesores-de-Ensenanza-Secundaria-Escuelas-Oficiales-de-Idiomas-y-Tecnicos-de-Formacion-Profesional-Ano-2018

Berariazko proiektu edo programak ikastetxeetan/Proyectos y programas específicos en centros docentes

Egun on:

Gaur goizean, Hezkuntza Departamentuko webgunean eta iragarki oholean honako hau argitaratu dugu:

2131/2018 Ebazpena, ekainaren 26koa, zeinaren bidez merezimendu lehiaketa baterako deialdia egiten baita, ikastetxeetan berariazko proiektu edo programak aztertu eta ezartzeko lanpostuak bete daitezen zerbitzu eginkizunetan behin-betiko izangai onartuen eta ez onartuen zerrendak onesten dituena, epai mahaikide berriak izendatzen dituena eta aurkezpen eta defentsa ekitaldira izangaiak deitzen dituena.

Web fitxa (Emaitzak)

Agur t’erdi

DEIALDIEN ATALA

Buenos días:

Os informamos sobre lo publicado en la web y el tablón de anuncios del Departamento de Educación, en la mañana de hoy:

Resolución 2131/2018, de 26 de junio, por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y no admitidos en la convocatoria para la provisión, en comisión de servicios, de puestos de trabajo para estudio e implantación de proyectos y programas específicos en centros docentes, se designan nuevos miembros de Tribunales y se convoca a los aspirantes admitidos al acto de presentación y defensa del proyecto.

Ficha web (Resultados)

Un saludo,

SECCIÓN DE CONVOCATORIAS