Nafarroako Eskola Kontseilua – Consejo Escolar de Navarra

Agur t´erdi

Aste batzuen buruan bizitza profesional aktiboari bukaera emango diot erretreta hartuz. Aukera probestu nahi dut urte hauetan guztietan zuk emandako laguntza eta lankidetza eskertzeko.

Hoberena opa dizut bizitzan eta lanbidean.

Mila esker

Cordiales saludos,

Dentro de unas semanas me retiro de la vida profesional activa. Quiero aprovechar la ocasión para agradecerte la ayuda y colaboración que has prestado durante estos años en cuantas ocasiones ha sido necesaria.

Con mis mejores deseos personales y profesionales.

Gracias

Consejo Escolar de Navarra

Nafarroako Eskola Kontseilua

Junta Superior de Educación Hezkuntzako Batzorde Nagusia

Aitor Etxarte Berezibar

Presidente – Lehendakari

Palacio de Ezpeleta – Jauregia

Mayor – Nagusia- 65

Pamplona – Iruñea

848 42 87 86

aetxartb

Aste honetan – Esta semana

 

ERASMUS+ INCLUS-4-ALL Europar Proiektua

ERASMUS+ proiektuak herrialde desberdinetako lan elkarretaratzeak sustatzen ditu. NHBBZ, Inklusio Proiektuen Atala, eta Italia eta Portugaleko eskola-elkarteek, lehen aldiz Nafarroan, elkarrekin lan egingo dute KA201 Hezkuntza Berrikuntza egiteko. Honek, Aniztasunari Erantzutean hezkuntza-inklusioa bultzatzeko materialak sortzea dakar.

Proyecto Europeo ERASMUS+ INCLUS-4-ALL

Los proyectos ERASMUS+ promueven asociaciones de trabajo entre equipos de diferentes países. CREENA, el Negociado de Inclusión, y agrupaciones escolares de Italia y Portugal van a colaborar para realizar, por primera vez en Navarra, un KA201 de Innovación Educativa que conlleva la creación de materiales para promover la inclusión educativa en la Atención a la Diversidad.

Berri honetan sakondu nahi baduzu, gure web orrialdean bisita dezakezu, hemen klik eginez. Si te interesa esta noticia, puedes consultarla en nuestra página web pinchando aquí.
Nafarroako Eskola Kontseilua / Consejo Escolar de Navarra

Palacio de Ezpeleta – Jauregia – Kale Nagusia – C/ Mayor – 65. 31001 Iruñea – Pamplona

T: 848 42 87 86 consejo.escolar

Aste honetan Esta semana

 

 

Beste monografia bat

Ekainaren 11n, Nafarroako Eskola Kontseiluak bere azkeneko liburua aurkeztu zuen: ” Eskola eta amarauna” / Escuela y contexto”. Monografia honekin, eskolak bere testuinguruarekin dituen harremanak aztertu nahi ditu: ingurunearekin, beste ikastetxeekin, ingurune sozial eta kulturalarekin, zientzia edo artearekin, familiekin edo bestelako giza eragileekin partekatutako proiektuak.

Nueva monografía

El Consejo Escolar de Navarra presentó el día 11 de junio su último libro «Escuela y contexto / Eskola eta amarauna». Esta monografía pretende analizar las relaciones entre los colegios y su contexto: medioambiente, colaboración con otros centros educativos, medio social y cultural, vínculos con la ciencia y el arte, proyectos compartidos con las familias o con agentes sociales.

Berri honetan sakondu nahi baduzu, gure web orrialdean bisita dezakezu, hemen klik eginez. Si te interesa esta noticia, puedes consultarla en nuestra página web pinchando aquí.
Nafarroako Eskola Kontseilua / Consejo Escolar de Navarra

Palacio de Ezpeleta – Jauregia – Kale Nagusia – C/ Mayor – 65. 31001 Iruñea – Pamplona

T: 848 42 87 86 consejo.escolar

aste honetan – esta semana

 

Hezkuntza datuak

Nafarroako Eskola Kontseiluak nafar hezkuntzaren informazioa lantzeko tresna bat eskaintzen du. Kontseiluko atari digitaleko menu orokorrean “Hezkuntza Datuak” sakatuz ikastetxeen datuak, matrikula, ikasleak, ikasketak eta eredu linguistikoak bistaratu daitezke.

Datos educativos

El Consejo Escolar de Navarra ofrece una herramienta de información de la educación navarra. Desde el menú general del portal digital del Consejo se puede acceder a “Datos educativos” y permite diversas visualizaciones de los datos de centros educativos, matrícula, alumnado, enseñanzas y modelos lingüísticos.

Berri honetan sakondu nahi baduzu, gure web orrialdean bisita dezakezu, hemen klik eginez. Si te interesa esta noticia, puedes consultarla en nuestra página web pinchando aquí.
Nafarroako Eskola Kontseilua / Consejo Escolar de Navarra

Palacio de Ezpeleta – Jauregia – Kale Nagusia – C/ Mayor – 65. 31001 Iruñea – Pamplona

T: 848 42 87 86 consejo.escolar

aste honetan – esta semana

 

 

Nafarroako eskolaren historia ilustratua

“Nafarroako eskolaren historia ilustratua” liburua Erregimen Zaharra erori zenetik Espainiako demokraziaren hastapenetara eskolen eta maisu-maistren lanaren ikerketari egindako Guillermo Iriarteren ekarpena da.

Historia ilustrada de la escuela en Navarra

El libro “Historia ilustrada de la escuela en Navarra” es una contribución de Guillermo Iriarte al estudio de la escuela y de sus maestros y maestras, desde la caída del Antiguo Régimen hasta el inicio de la democracia en España.

Berri honetan sakondu nahi baduzu, gure web orrialdean bisita dezakezu, hemen klik eginez. Si te interesa esta noticia, puedes consultarla en nuestra página web pinchando aquí.
Nafarroako Eskola Kontseilua / Consejo Escolar de Navarra

Palacio de Ezpeleta – Jauregia – Kale Nagusia – C/ Mayor – 65. 31001 Iruñea – Pamplona

T: 848 42 87 86 consejo.escolar

aste honetan – esta semana

 

10 hilabete, 10 ikasketa

“10 hilabete, 10 ikasketa” izenburuko proiektua, ikasturtean zehar ikasleek garatuko dituzten borondatezko jarduera desberdinetan datza.

10 meses, 10 enseñanzas

“10 meses, 10 aprendizajes” es el título de un proyecto que consiste en una serie de actividades voluntarias a desarrollar por el alumnado durante el curso.

Berri honetan sakondu nahi baduzu, gure web orrialdean bisita dezakezu, hemen klik eginez. Si te interesa esta noticia, puedes consultarla en nuestra página web pinchando aquí.
Nafarroako Eskola Kontseilua / Consejo Escolar de Navarra

Palacio de Ezpeleta – Jauregia – Kale Nagusia – C/ Mayor – 65. 31001 Iruñea – Pamplona

T: 848 42 87 86 consejo.escolar

Jornada sobre “La participación de la infancia en nuestra sociedad” / Jardunaldia: “Haurren partaidetza gure gi zartean”

Estimado Sr. / Sra.:

Tal y como le indicábamos en el correo del pasado 12 de marzo, le invitamos a participar en la jornada «La participación de la infancia en nuestra sociedad», que se celebrará el próximo 26 de marzo de 2019 en el Salón de actos del Departamento de Educación (c/ Santo Domingo 8).

Aprovecho este correo para:

· Comunicarle que el pasado 14 de marzo nuestro Parlamento aprobó la nueva Ley Foral de Participación Democrática de Navarra, en el que se recogen nuevos derechos a la participación de niños, niñas y adolescentes. Estos nuevos derechos puede verlos resumidos en el documento adjunto.

· Hacerles llegar algunas informaciones de interés sobre la experiencia de la comunidad educativa del Colegio Ramón y Cajal de Alpartir (Zaragoza), Premio Nacional a la Convivencia 2018, reconocido por el Ministerio de Educación, que se va a presentar en la citada jornada:

o http://www.rtve.es/alacarta/videos/maneras-de-educar/maneras-educar-colegio-ramon-cajal-zaragoza/4324721/

o https://youtu.be/3kFKSXXE-nk

El programa de dicha jornada, así como los objetivos que persigue, puede consultarlos en el documento adjunto.

Si puede asistir, le recordamos que deberá inscribirse, antes del 25 de marzo de 2019 a través del siguiente enlace: .

Muchas gracias de antemano por su interés.

Un saludo cordial.

ITZIAR CÍA PINO
Directora del Servicio de Atención y Participación CiudadanaRelaciones Ciudadanas e InstitucionalesGobierno de Navarra
848425318 iciapino@navarra.es

Jaun/andre agurgarria:

Joan den martxoaren 12an bidalitako mezuan adierazi genizun bezala, gonbidatzen zaitugu “Haurren partaidetza gure gizartean” jardunaldian parte hartzera; 2019ko martxoaren 26an izanen da Hezkuntza Departamentuko ekitaldi aretoan (San Domingo k., 8).

Mezu hau baliatuko dut:

· Jakinarazteko joan zen martxoaren 14an gure Parlamentuak Partehartze Demokratikorako Nafarroako Foru Lege berria onartu zuela. Bertan jasotzen dira umeen eta nerabezaroan daudenen partehartze eskubideak. Atxikitako dokumentuan ikusten ahal dituzu eskubide hauek.

· Intereseko hainbat informazio bidaltzeko Hezkuntza Ministerioaren onarpenarekin 2018ko Elkarbizitza Sari Nazionala jasoa duen Alpartirreko (Zaragoza) Ramon y Cajal ikastetxeeko hezkuntza komunitateak izan duen esperientziari buruz. Aipatu jardunaldietan aurkeztuko da:

o http://www.rtve.es/alacarta/videos/maneras-de-educar/maneras-educar-colegio-ramon-cajal-zaragoza/4324721/

o https://youtu.be/3kFKSXXE-nk

Jardunaldi horren programa eta lortu nahi dituen helburuak erantsitako dokumentuan daude.

Etortzeko aukera baduzu, eman izena, 2019ko martxoaren 25a baino lehen, esteka honetan:

Aldez aurretik, mila esker zuen interesagatik.

Izan ongi.

ITZIAR CÍA PINO
Herritarren Arretarako eta Partaidetzarako Zerbitzuko zuzendaria

Herritarrekiko eta Erakundeekiko HarremanakNafarroako Gobernua
848425318 iciapino@navarra.es

De: Participación Ciudadana de Gobierno de Navarra
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2019 12:12
Para: Participación Ciudadana de Gobierno de Navarra
Asunto: Jornada sobre “La participación de la infancia en nuestra sociedad” / Jardunaldia: “Haurren partaidetza gure gizartean”

Estimado Sr. / Sra.

El Gobierno de Navarra, en la línea de lo que marca la medida 2.6.2. del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019 del Servicio de Atención y Participación Ciudadana del Gobierno de Navarra, y tomando como referencia el Programa de Ciudades Amigas de la Infancia liderado por UNICEF Comité Español, busca promover la participación infantil y adolescente en los municipios de la Comunidad Foral.

Para ello, en el mes de junio de 2018 se puso en marcha un proyecto piloto de trabajo que ha acompañado y apoyado a 6 ayuntamientos de Navarra en el diseño e implementación de una de las principales acciones del proceso de reconocimiento de un municipio como Ciudad Amiga de la Infancia: el órgano permanente de participación y representación de la infancia y la adolescencia del municipio.

Como cierre del mencionado proceso, vamos a celebrar una jornada el próximo 26 de marzo de 2019 en el Salón de actos del Departamento de Educación (c/ Santo Domingo 8) a la que me gustaría invitarle.

El programa de dicha jornada, así como los objetivos que persigue, puede consultarlos en el documento adjunto.

Si puede asistir, deberá inscribirse, antes del 25 de marzo de 2019 a través del siguiente enlace:

Muchas gracias de antemano por su interés.

Un saludo cordial.

ITZIAR CÍA PINO
Directora del Servicio de Atención y Participación CiudadanaRelaciones Ciudadanas e InstitucionalesGobierno de Navarra
848425318 iciapino@navarra.es

Jaun-andre agurgarriak:

Nafarroako Gobernuak Foru Komunitateko udaletako haurren eta gazteen parte hartzea sustatzen du, eta horretan jarraitzen dio Nafarroan herritarren parte-hartzea sustatzeko 2017-2019 Planeko 2.6.2 neurriari (Nafarroako Gobernuko Herritarren Arretarako eta Partaidetzarako Zerbitzuak egin zuen plan hori). Gainera, erreferentzia gisa hartzen du “Haurren lagun diren hiriak” programa, UNICEFeko Espainiako Taldeak gidatzen duena.

Horretarako, 2018ko ekainean abian jarri zen laneko proiektu pilotu bat, Nafarroako 6 udali laguntza eta babesa eman diena diseinatu eta inplementatzen udaleko haur eta gazteen parte hartzeko eta ordezkaritzako organo iraunkorra; organo hori eratzea da udal bati Haurren lagun den hiriaren aitorpena emateko ekintza nagusietako bat.

Prozesu hori amaitzeko, jardunaldia eginen dugu 2019ko martxoaren 26an, Hezkuntza Departamentuko (Santo Domingo kalea, 8) Areto Nagusian, eta hartara gonbidatu nahi zaitugu.

Jardunaldi horren programa eta lortu nahi dituen helburuak erantsitako dokumentuan daude.

Etortzeko aukera baduzu, eman izena, 2019ko martxoaren 25a baino lehen, esteka honetan:

Aldez aurretik, mila esker zuen interesagatik.

Izan ongi.

ITZIAR CÍA PINO
Herritarren Arretarako eta Partaidetzarako Zerbitzuko zuzendaria
Herritarrekiko eta Erakundeekiko HarremanakNafarroako Gobernua
848425318 iciapino@navarra.es

JornadaInfancia.pdf
Nueva Ley_Participacion Infantil.pdf