Argitalpen ofizialak + Agenda soziala. // Publicaciones oficiales + Agenda social.

Kaixo lankide,

Hemen dituzue aste honetako aldizkari eta webgune ofizialetan publikatuak zein gure agenda soziala.

Azpiko irudietan klik eginez zure intereseko informazioa ikusi ahalko duzu, eta nahi izanez gero, aldizkarietan argitaratuaren pdf-a jeitsi ere.

*Korreo honetan agertzen den informazioa modu egokia ikusteko, “irudiak erakutsi” aukera aktibatu behar duzu.

_____________

Aquí tenéis tanto lo publicado esta semana en boletines y webs oficiales como nuestra agenda social.

Clickando en cualquiera de las dos imágenes podrás ver la información de tu interés, y también descargar el pdf de los boletines oficiales.

*Para la correcta visualización de la información de este correo, debes activar la opción “mostrar imágenes”.

Ongi izan!

STEILAS sindikatua Nafarroa

 

 

logo steeRGB_baja.jpg
araba
bizkaia
gipuzkoa
nafarroa
www.steilas.eus logo steeRGB_baja.jpg
ERNE! Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada (helbidea gaizki idatzi, transmisioak huts egin) eman abisu igorleari, korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez zabaldu beste inori, ez kopiatu eta ez baliatu.

¡ATENCIÓN! Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial a la que sólo tiene derecho a acceder el destinatario. Si usted lo recibe por error le agradeceríamos que no hiciera uso de la información y que se pusiese en contacto con el remitente.

logo steeRGB_baja.jpg E-mail hau inprimatu baino lehen egiaztatu inprimatzeko beharra.
Antes de imprimir este e-mail piensa bien si es necesario hacerlo.
facebook twitter gplus youtube fotos ISSU

Oposizioen borradorea eta zerrenden kudeaketa/Borrador de la convocatoria de oposición y gestión de lista s

Klikatu hemen sarean ikusteko Clic aquí para verlo en línea

 

Inprimatu Imprime

Oposizioaren borradorea eta zerrenden kudeaketa/Borrador de la convocatoria de oposición y gestión de listas.

Ez da beharrezkoa izango oposizioan espezialitate guztietara aurkeztea dagoeneko sartua zauden zerrendetan jarraitzeko

Irakaskuntza 2019/012/13

Hezkuntza Departamentuak Mahai Sektorialean baieztatu duenez, bitarteko irakasleak kontratatzeko zerrendak kudeatzeko 51/2018 Foru Agindua aldatuko du, eta, beraz, ez da beharrezkoa izango espezialitate guztietara aurkeztea jadanik sartua zauden zerrendetan jarraitzeko.

Horrela, 55/2016 Foru Aginduaren testuaren 5. artikuluko 1B ataleko testua berreskuratuko da, zeinak ezartzen baitu espezialitate bakarrera aurkezten diren izangaiak lehendik dauden zerrenda guztietan mantenduko direla, hori bai, irakaskuntzako esperientziarekin bakarrik.

Foru agindu horren aldaketak honako hauek ere jasoko ditu:

– Zerrenda espezifikoek indarrean irautea, nahiz eta oposizioa egon.
– 5 unitateko edo gutxiagoko landa-eskoletako postuak “betetzeko zail” gisa izendatzea

Bigarren Hezkuntzako eta LHko oposizioa

2020ko ekaineko hautapen-prozesuari dagokionez, Departamentuak deialdiaren zirriborroa aurkeztu du. Astelehenean izango da berrikuspena egiteko Mahai Sektoriala baina orain hainbat puntu aurreratuko ditugu:

• Hezkuntza Departamentuak baieztatu du hautagaiak euskaraz zein gaztelaniaz aurkeztu ahal izango direla espezialitate berera. LABek berriro eskatu du zerrenda bakarra sortzea, modu horretan azterketa berera bi aldiz aurkeztu behar izatea saihestuko litzatekeelako. Hezkuntzak ez du baieztatu hautagai bera espezialitate batera baino gehiagotara aurkeztu ahal izango den.
• Eranskinak argitaratuko dira ebaluazio-irizpideekin eta proba praktikoen ezaugarriekin.
Falta ortografiko bakoitza 0,5 punturekin zigortuko dute, gehienez 2 punturekin.
Gaitegiak berberak dira, eta prozesua 2018koa bezalakoa izango da (lehenago programazioa entregatuko da, probak baztertzaileak izango dira, gutxienez 2,5 ect…).
• Oposizioan aurkezteko dokumentazioa telematikoki entregatuko da.
Epaimahaiak osatzeko zozketa, gainera, zenbakizko zozketa bidez izango da, eta ez abizenaren letraren arabera, orain arte egiten zen bezala.

Xehetasun gehiagorekin jakinaraziko dugu asteleheneko bileraren ondoren.

Soldatarik gabeko baimenak

Sindikatuok galdetuta, Hezkuntzak ziurtatu du gaur egun ezin dela enplegua banatzeko baimenik eskatu, epez kanpo egoteagatik. Eskatu daitezke soldatarik gabeko baimenak, gehienez 5 hilabetekoak; horiek emango dira baldin eta lanpostuak betetzeko ordezkorik badago.

2019ko uda eta gradua kobratzea

Azaroko nominan, Hezkuntza Departamentuak gradua eta 2019ko udako hilabeteak ordaindu zizkien Hezkuntzarako 5 hilabete eta erdi baino gehiago lan egin zuten pertsonei. Norbaitek ordainketa jaso ez badu edo akatsen bat badago, LABek gomendatzen du instantzia bidez aurkeztea erreklamazioa.

Azterketak berrikustea

Hezkuntzak onartu du atzerapenarekin ari direla gai horretan, azterketa guztiak digitalizatzen ari baitira. Azterketa ikustea eskatu dutenei 2020ko urtarriletik aurrera deitzen hastea aurreikusten dute.

No será necesario presentarse a todas las especialidades en la oposición para mantenerse en listas en las que ya se está

Irakaskuntza 2019/12/13

El Departamento de Educación ha confirmado en Mesa Sectorial que modificará la Orden Foral 51/2018 de gestión de listas de contratación de profesorado interino, por lo que no hará falta presentarse a todas las especialidades en las que se está en listas para mantenerse en ellas.

De esta manera se vuelve al texto de la Orden Foral 55/2016 en el artículo 5, apartado 1B, que establece que un aspirante presentándose a una sola especialidad, se mantendrá en todas las listas que ya esté, eso sí, tan solo con la experiencia docente.

La modificación de dicha Orden Foral también incluirá:

– Que se mantengan vigentes las listas específicas aunque haya oposición.
– Que las escuelas rurales con 5 unidades o menos se incluyan como puestos de difícil provisión

Oposición de Educación Secundaria y FP

El Departamento ha presentado el borrador de la convocatoria de concurso oposición de secundaria y FP de junio de 2020. El lunes será la Mesa Sectorial para revisarlo pero ahora adelantamos varios puntos:

• El Departamento de Educación ha confirmado que los candidatos podrán presentarse tanto en euskera como en castellano a la misma especialidad. Desde LAB hemos vuelto a pedir la creación de la lista única, ya que de esta manera se evitaría tener que presentarse dos veces a un mismo examen. Lo que el Departamento no ha confirmado es si un mismo opositor podrá presentarse a varias especialidades.
• Se publican anexos con los criterios de evaluación y las características de las pruebas prácticas.
• Cada falta ortográfica penalizará 0,5 puntos, con un máximo de 2 puntos.
• Los temarios son los mismos y el proceso será como el de 2018 (se entregará antes la programación, pruebas eliminatorias, mínimo de 2,5 ect…)
• La entrega de documentación para presentarse a la oposición se hará de manera telemática.
• El sorteo para formar tribunales será mediante sorteo numérico, y no por letra de apellido, como se hacía hasta ahora.

Informaremos con más detalle tras la reunión del lunes.

Permisos no retribuidos

Preguntado por los sindicatos, desde el Departamento de Educación han asegurado que a día de hoy no se pueden solicitar permisos de reparto de empleo por estar fuera de plazo, pero sí permisos no retribuidos de hasta un máximo de 5 meses. Estos permisos serán concedidos siempre y cuando se encuentren sustitutos para cubrir los puestos.

Cobro del verano de 2019 y grado

En la nómina de noviembre, el Departamento de Educación incluyó el pago del grado y de los meses de verano de 2019 a aquellas personas que hubiesen trabajado más de 5 meses y medio para Educación. Si alguien no ha recibido el pago o hay algún error, desde LAB la recomendación es presentar una reclamación vía instancia general.

Revisión de exámenes

Respecto a este asunto, el Departamento ha reconocido que van con retraso, ya que están digitalizando todos los exámenes. Prevén poder empezar a convocar a quienes hayan solicitado ver su examen a partir de enero de 2020.

LAB Irakaskuntza Tfno 948 38 24 74 irakaskuntzanafarroa Arga 12-14. IRUÑEA
LAB Irakaskuntza Nafarroa Tfno 948 38 24 74 Arga 12-14. IRUÑEA irakaskuntzanafarroa

Jarraitu Hezkuntzako egunerokoa honoko guneetan

Twitter: @labirakasknafar

Facebook: https://www.facebook.com/labirakasknafar

Telegram: t.me/labirakaskuntzanafarroa

Argitalpen ofizialak + Agenda soziala. // Publicaciones oficiales + Agenda social.

Kaixo lankide,

Hemen dituzue aste honetako aldizkari eta webgune ofizialetan publikatuak zein gure agenda soziala.

Azpiko irudietan klik eginez zure intereseko informazioa ikusi ahalko duzu, eta nahi izanez gero, aldizkarietan argitaratuaren pdf-a jeitsi ere.

*Korreo honetan agertzen den informazioa modu egokia ikusteko, “irudiak erakutsi” aukera aktibatu behar duzu.

_____________

Aquí tenéis tanto lo publicado esta semana en boletines y webs oficiales como nuestra agenda social.

Clickando en cualquiera de las dos imágenes podrás ver la información de tu interés, y también descargar el pdf de los boletines oficiales.

*Para la correcta visualización de la información de este correo, debes activar la opción “mostrar imágenes”.

Ongi izan!

STEILAS sindikatua Nafarroa

 

 

logo steeRGB_baja.jpg
araba
bizkaia
gipuzkoa
nafarroa
www.steilas.eus logo steeRGB_baja.jpg
ERNE! Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada (helbidea gaizki idatzi, transmisioak huts egin) eman abisu igorleari, korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez zabaldu beste inori, ez kopiatu eta ez baliatu.

¡ATENCIÓN! Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial a la que sólo tiene derecho a acceder el destinatario. Si usted lo recibe por error le agradeceríamos que no hiciera uso de la información y que se pusiese en contacto con el remitente.

logo steeRGB_baja.jpg E-mail hau inprimatu baino lehen egiaztatu inprimatzeko beharra.
Antes de imprimir este e-mail piensa bien si es necesario hacerlo.
facebook twitter gplus youtube fotos ISSU

Argitalpen ofizialak + Agenda soziala. // Publicaciones oficiales + Agenda social.

Kaixo lankide,

Hemen dituzue aste honetako aldizkari eta webgune ofizialetan publikatuak zein gure agenda soziala.

Azpiko irudietan klik eginez zure intereseko informazioa ikusi ahalko duzu, eta nahi izanez gero, aldizkarietan argitaratuaren pdf-a jeitsi ere.

*Korreo honetan agertzen den informazioa modu egokia ikusteko, “irudiak erakutsi” aukera aktibatu behar duzu.

_____________

Aquí tenéis tanto lo publicado esta semana en boletines y webs oficiales como nuestra agenda social.

Clickando en cualquiera de las dos imágenes podrás ver la información de tu interés, y también descargar el pdf de los boletines oficiales.

*Para la correcta visualización de la información de este correo, debes activar la opción “mostrar imágenes”.

Ongi izan!

STEILAS sindikatua Nafarroa

 

 

logo steeRGB_baja.jpg
araba
bizkaia
gipuzkoa
nafarroa
www.steilas.eus logo steeRGB_baja.jpg
ERNE! Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada (helbidea gaizki idatzi, transmisioak huts egin) eman abisu igorleari, korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez zabaldu beste inori, ez kopiatu eta ez baliatu.

¡ATENCIÓN! Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial a la que sólo tiene derecho a acceder el destinatario. Si usted lo recibe por error le agradeceríamos que no hiciera uso de la información y que se pusiese en contacto con el remitente.

logo steeRGB_baja.jpg E-mail hau inprimatu baino lehen egiaztatu inprimatzeko beharra.
Antes de imprimir este e-mail piensa bien si es necesario hacerlo.
facebook twitter gplus youtube fotos ISSU

Greba Orokorra urtarrilak 30 // Huelga General 30 de enero

Kaixo lankide,

Dakizun bezala Karta Sozialak Greba Orokorra deitu du urtarrilaren 30ean, eta STEILAS sindikatua parte da. Grebak 3 ardatz nagusi hartuko ditu aldarrikapenetan: lana, pentsioak eta eskubide sozialak. Karta Sozialeko eragileok argi daukagu gutxi batzuen alde eta gehiengo sozialaren kontrako logikarekin apurtu eta eredu sozioekonomiko alternatibo bat eta zaintza nahiz bizitza erdigunean jarriko duen sistema berri baten beharra dugula. Horregatik urtarrilaren 30eko Greba Orokorra Euskal Herriko ondare soziosindikalari jarraiki, eta Greba feministak egindako ekarpenak aintzat hartuz, lau ardatzetan gauzatuko dugu:

• Enplegu greba
• Zaintza greba
• Pentsiodunen, ikasleen eta langabeen greba
• Kontsumo greba

Hau dena posible izateko beharrezkoa da Greba Batzordeak sortzea herrialde, herri, hiri edo auzoetan. Asmo honekin Nafarroako Greba Batzordea sortzeko deialdi irekia egiten dugu datorren abenduaren 9an, arratsaldeko 17:00etan Condestablen batzarra egiteko, bertan parte hartu nahi duten eragile nahiz herritarrak deituz. Bilera honen helburua Greba Batzordea sortzea eta abenduaren 11n egingo den prentsaurrekoaren berri eman eta bertan parte hartzeko gonbidapena luzatzea izango da.

2020ko oposizioak prestatzeko ikastaroan izen-emateko epea abenduaren 6an amaituko da eta gazteleraz ere ta ldea egonen da / El plazo para inscribirse en el curso para preparar las oposiciones 2020 termina el 6 de diciembre y se creará un grupo para impartirla en castellano

 

Inprimatu Imprime

2020ko oposizioak prestatzeko ikastaroan izen-emateko epea abenduaren 6an amaituko da / El plazo para inscribirse en el curso para preparar las oposiciones 2020 termina el 6 de diciembre

Lanbide Heziketa eta Bigarren Hezkuntzako oposizioak prestatzeko ikastaroan izen-emateko epea abenduaren 6an amaituko da eta gazteleraz ere taldea egonen da

Irakaskuntza 2019/11/27

Afiliatuek izena emateko euskarazko ikastaroan

Ez afiliatuek izena emateko euskarazko ikastaroan

Lanbide Heziketa eta Bigarren Hezkuntzako oposizioak prestatzeko ikastaroan izen emateko tartea abian jarri dugu. Kontuan izan epea abenduaren 6an amaitzen dela. Aldi berean, ikastaroa jarraitzeko gaztelerako taldea sortuko dugula konfirmatu ahal dugu.

Ikastaroak hiru saio izanen ditu. Lehenengo biak (abenduaren 11n eta 18an) 16.30etatik aurrera Biurdana Insitutuan izango dira. 2018ko prozesuan epaimahiakide izandakoak aurkezpen orokorra egin eta gero, taldeak eginen ditugu atalka (Zientziak, Letrak eta Orientazioa) eta aditu batek programazioaz eta, orohar, alderdi didaktiko eta pedagogikoez behar adina azalpen emanen ditu. Hizlari guztiak 2018an plaza ateratako lagunak dira.

Hirugarren saioa, deialdia ofizial egin eta gutxira eginen dugu eta bertan zehaztasun teknikoak argituko ditugu.

Ikastaroan parte hartzeko 25 euro ordaindu beharko dira lehen saioaren hasieran. Afiliatuentzat doakoa da.

El plazo para inscribirse en el curso para preparar las oposiciones de FP y Educación Secundaria termina el 6 de diciembre y se creará un grupo para impartirla en castellano

Irakaskuntza 2019/11/27

Inscripción personas afiliadas para el curso en castellano

Inscripción pesonas no afiliadas para el curso en castellano

Hemos abierto el periodo de inscripción para el curso preparatorio de las oposiciones de FP y Secundaria. Ten en cuenta que el plazo de inscripción termina el 6 de diciembre. Al mismo tiempo, confirmamos la creación de un grupo en castellano para el presente curso.

El curso constará de tres sesiones. Las dos primeras se celebrarán el 11 y el 18 de diciembre, a las 16.30, en el Instituto Biurdana. Tras la presentación inicial, que realizará un miembro de LAB que estuvo en los tribunales de las oposiciones de 2018, formaremos un grupo específico para castellano, al que asistirá una persona que superó las oposiciones de 2018 y con la que se trabajará la confección de la programación didáctica y resolverá los aspectos técnicos y pedagógicos que se consideren necesarios.

La tercera sesión se llevará a cabo después de la publicación de la convocatoria oficial y se aclararán dudas al respecto.

Las personas interesadas en el curso deberán abonar 25 euros al inicio de la primera sesión (el curso es gratuito para la afiliación).

irakaskuntzanafarroa facebook.orig labirakasknafar

t.me/labirakaskuntzanafarroa

 

Argitalpen ofizialak + Agenda soziala. // Publicaciones oficiales + Agenda social.

Kaixo lankide,

Hemen dituzue aste honetako aldizkari eta webgune ofizialetan publikatuak zein gure agenda soziala.

Azpiko irudietan klik eginez zure intereseko informazioa ikusi ahalko duzu, eta nahi izanez gero, aldizkarietan argitaratuaren pdf-a jeitsi ere.

_____________

Aquí tenéis tanto lo publicado esta semana en boletines y webs oficiales como nuestra agenda social.

Clickando en cualquiera de las dos imágenes podrás ver la información de tu interés, y también descargar el pdf de los boletines oficiales.

Ongi izan!

STEILAS sindikatua Nafarroa

 

 

logo steeRGB_baja.jpg
araba
bizkaia
gipuzkoa
nafarroa
www.steilas.eus logo steeRGB_baja.jpg
ERNE! Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada (helbidea gaizki idatzi, transmisioak huts egin) eman abisu igorleari, korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez zabaldu beste inori, ez kopiatu eta ez baliatu.

¡ATENCIÓN! Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial a la que sólo tiene derecho a acceder el destinatario. Si usted lo recibe por error le agradeceríamos que no hiciera uso de la información y que se pusiese en contacto con el remitente.

logo steeRGB_baja.jpg E-mail hau inprimatu baino lehen egiaztatu inprimatzeko beharra.
Antes de imprimir este e-mail piensa bien si es necesario hacerlo.
facebook twitter gplus youtube fotos ISSU