esta semana – aste honetan

 

 

Pisa 2018

En Navarra han sido 1.753 estudiantes, de 49 centros públicos y concertados, quienes han sido evaluados entre los meses de abril y mayo del año pasado para el informe PISA 2018.

Pisa 2018

Nafarroan 49 ikastetxe publiko eta itundutako 1.753 ikasle ebaluatu ziren iazko apiril-maiatzetan, 2018ko PISA txostenerako.

Si te interesa esta noticia, puedes consultarla en nuestra página web pinchando aquí. Berri honetan sakondu nahi baduzu, gure web orrialdean bisita dezakezu, hemen klik eginez.
Consejo Escolar de Navarra / Nafarroako Eskola Kontseilua

Palacio de Ezpeleta – Jauregia – C/ Mayor – Kale Nagusia – 65. 31001 Pamplona – Iruñea

T: 848 42 87 86 consejo.escolar

Argitalpen ofizialak + Agenda soziala. // Publicaciones oficiales + Agenda social.

Kaixo lankide,

Hemen dituzue aste honetako aldizkari eta webgune ofizialetan publikatuak zein gure agenda soziala.

Azpiko irudietan klik eginez zure intereseko informazioa ikusi ahalko duzu, eta nahi izanez gero, aldizkarietan argitaratuaren pdf-a jeitsi ere.

*Korreo honetan agertzen den informazioa modu egokia ikusteko, “irudiak erakutsi” aukera aktibatu behar duzu.

_____________

Aquí tenéis tanto lo publicado esta semana en boletines y webs oficiales como nuestra agenda social.

Clickando en cualquiera de las dos imágenes podrás ver la información de tu interés, y también descargar el pdf de los boletines oficiales.

*Para la correcta visualización de la información de este correo, debes activar la opción “mostrar imágenes”.

Ongi izan!

STEILAS sindikatua Nafarroa

 

 

logo steeRGB_baja.jpg
araba
bizkaia
gipuzkoa
nafarroa
www.steilas.eus logo steeRGB_baja.jpg
ERNE! Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada (helbidea gaizki idatzi, transmisioak huts egin) eman abisu igorleari, korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez zabaldu beste inori, ez kopiatu eta ez baliatu.

¡ATENCIÓN! Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial a la que sólo tiene derecho a acceder el destinatario. Si usted lo recibe por error le agradeceríamos que no hiciera uso de la información y que se pusiese en contacto con el remitente.

logo steeRGB_baja.jpg E-mail hau inprimatu baino lehen egiaztatu inprimatzeko beharra.
Antes de imprimir este e-mail piensa bien si es necesario hacerlo.
facebook twitter gplus youtube fotos ISSU

Oposizioen borradorea eta zerrenden kudeaketa/Borrador de la convocatoria de oposición y gestión de lista s

Klikatu hemen sarean ikusteko Clic aquí para verlo en línea

 

Inprimatu Imprime

Oposizioaren borradorea eta zerrenden kudeaketa/Borrador de la convocatoria de oposición y gestión de listas.

Ez da beharrezkoa izango oposizioan espezialitate guztietara aurkeztea dagoeneko sartua zauden zerrendetan jarraitzeko

Irakaskuntza 2019/012/13

Hezkuntza Departamentuak Mahai Sektorialean baieztatu duenez, bitarteko irakasleak kontratatzeko zerrendak kudeatzeko 51/2018 Foru Agindua aldatuko du, eta, beraz, ez da beharrezkoa izango espezialitate guztietara aurkeztea jadanik sartua zauden zerrendetan jarraitzeko.

Horrela, 55/2016 Foru Aginduaren testuaren 5. artikuluko 1B ataleko testua berreskuratuko da, zeinak ezartzen baitu espezialitate bakarrera aurkezten diren izangaiak lehendik dauden zerrenda guztietan mantenduko direla, hori bai, irakaskuntzako esperientziarekin bakarrik.

Foru agindu horren aldaketak honako hauek ere jasoko ditu:

– Zerrenda espezifikoek indarrean irautea, nahiz eta oposizioa egon.
– 5 unitateko edo gutxiagoko landa-eskoletako postuak “betetzeko zail” gisa izendatzea

Bigarren Hezkuntzako eta LHko oposizioa

2020ko ekaineko hautapen-prozesuari dagokionez, Departamentuak deialdiaren zirriborroa aurkeztu du. Astelehenean izango da berrikuspena egiteko Mahai Sektoriala baina orain hainbat puntu aurreratuko ditugu:

• Hezkuntza Departamentuak baieztatu du hautagaiak euskaraz zein gaztelaniaz aurkeztu ahal izango direla espezialitate berera. LABek berriro eskatu du zerrenda bakarra sortzea, modu horretan azterketa berera bi aldiz aurkeztu behar izatea saihestuko litzatekeelako. Hezkuntzak ez du baieztatu hautagai bera espezialitate batera baino gehiagotara aurkeztu ahal izango den.
• Eranskinak argitaratuko dira ebaluazio-irizpideekin eta proba praktikoen ezaugarriekin.
Falta ortografiko bakoitza 0,5 punturekin zigortuko dute, gehienez 2 punturekin.
Gaitegiak berberak dira, eta prozesua 2018koa bezalakoa izango da (lehenago programazioa entregatuko da, probak baztertzaileak izango dira, gutxienez 2,5 ect…).
• Oposizioan aurkezteko dokumentazioa telematikoki entregatuko da.
Epaimahaiak osatzeko zozketa, gainera, zenbakizko zozketa bidez izango da, eta ez abizenaren letraren arabera, orain arte egiten zen bezala.

Xehetasun gehiagorekin jakinaraziko dugu asteleheneko bileraren ondoren.

Soldatarik gabeko baimenak

Sindikatuok galdetuta, Hezkuntzak ziurtatu du gaur egun ezin dela enplegua banatzeko baimenik eskatu, epez kanpo egoteagatik. Eskatu daitezke soldatarik gabeko baimenak, gehienez 5 hilabetekoak; horiek emango dira baldin eta lanpostuak betetzeko ordezkorik badago.

2019ko uda eta gradua kobratzea

Azaroko nominan, Hezkuntza Departamentuak gradua eta 2019ko udako hilabeteak ordaindu zizkien Hezkuntzarako 5 hilabete eta erdi baino gehiago lan egin zuten pertsonei. Norbaitek ordainketa jaso ez badu edo akatsen bat badago, LABek gomendatzen du instantzia bidez aurkeztea erreklamazioa.

Azterketak berrikustea

Hezkuntzak onartu du atzerapenarekin ari direla gai horretan, azterketa guztiak digitalizatzen ari baitira. Azterketa ikustea eskatu dutenei 2020ko urtarriletik aurrera deitzen hastea aurreikusten dute.

No será necesario presentarse a todas las especialidades en la oposición para mantenerse en listas en las que ya se está

Irakaskuntza 2019/12/13

El Departamento de Educación ha confirmado en Mesa Sectorial que modificará la Orden Foral 51/2018 de gestión de listas de contratación de profesorado interino, por lo que no hará falta presentarse a todas las especialidades en las que se está en listas para mantenerse en ellas.

De esta manera se vuelve al texto de la Orden Foral 55/2016 en el artículo 5, apartado 1B, que establece que un aspirante presentándose a una sola especialidad, se mantendrá en todas las listas que ya esté, eso sí, tan solo con la experiencia docente.

La modificación de dicha Orden Foral también incluirá:

– Que se mantengan vigentes las listas específicas aunque haya oposición.
– Que las escuelas rurales con 5 unidades o menos se incluyan como puestos de difícil provisión

Oposición de Educación Secundaria y FP

El Departamento ha presentado el borrador de la convocatoria de concurso oposición de secundaria y FP de junio de 2020. El lunes será la Mesa Sectorial para revisarlo pero ahora adelantamos varios puntos:

• El Departamento de Educación ha confirmado que los candidatos podrán presentarse tanto en euskera como en castellano a la misma especialidad. Desde LAB hemos vuelto a pedir la creación de la lista única, ya que de esta manera se evitaría tener que presentarse dos veces a un mismo examen. Lo que el Departamento no ha confirmado es si un mismo opositor podrá presentarse a varias especialidades.
• Se publican anexos con los criterios de evaluación y las características de las pruebas prácticas.
• Cada falta ortográfica penalizará 0,5 puntos, con un máximo de 2 puntos.
• Los temarios son los mismos y el proceso será como el de 2018 (se entregará antes la programación, pruebas eliminatorias, mínimo de 2,5 ect…)
• La entrega de documentación para presentarse a la oposición se hará de manera telemática.
• El sorteo para formar tribunales será mediante sorteo numérico, y no por letra de apellido, como se hacía hasta ahora.

Informaremos con más detalle tras la reunión del lunes.

Permisos no retribuidos

Preguntado por los sindicatos, desde el Departamento de Educación han asegurado que a día de hoy no se pueden solicitar permisos de reparto de empleo por estar fuera de plazo, pero sí permisos no retribuidos de hasta un máximo de 5 meses. Estos permisos serán concedidos siempre y cuando se encuentren sustitutos para cubrir los puestos.

Cobro del verano de 2019 y grado

En la nómina de noviembre, el Departamento de Educación incluyó el pago del grado y de los meses de verano de 2019 a aquellas personas que hubiesen trabajado más de 5 meses y medio para Educación. Si alguien no ha recibido el pago o hay algún error, desde LAB la recomendación es presentar una reclamación vía instancia general.

Revisión de exámenes

Respecto a este asunto, el Departamento ha reconocido que van con retraso, ya que están digitalizando todos los exámenes. Prevén poder empezar a convocar a quienes hayan solicitado ver su examen a partir de enero de 2020.

LAB Irakaskuntza Tfno 948 38 24 74 irakaskuntzanafarroa Arga 12-14. IRUÑEA
LAB Irakaskuntza Nafarroa Tfno 948 38 24 74 Arga 12-14. IRUÑEA irakaskuntzanafarroa

Jarraitu Hezkuntzako egunerokoa honoko guneetan

Twitter: @labirakasknafar

Facebook: https://www.facebook.com/labirakasknafar

Telegram: t.me/labirakaskuntzanafarroa

Convocatoria en Pamplona y Tudela: Mas allá de las fronteras – Mugetatik haratago 3. Poniendo el foco en l a problemática ambiental

Sr./a Dr./a:

Adjunto le envío las convocatorias de actividades de formación que van a

celebrarse en próximas fechas para que las dé a conocer entre el profesorado

de su centro. Atte

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS- MUGETATIK HARATAGO 3 (Eusk).pdf
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS- MUGETATIK HARATAGO 3.pdf